MẪU HOA VĂN THANG MÁY-PL.10

Vật liệu : inox hoa văn trắng