MẪU HOA VĂN THANG MÁY-PL.11

Vật liệu : Inox hoa văn trắng