THANG TẢI THỰC PHẨM PHOENIX ELEVATOR 03/TP

Mã sản phẩm : Phoenix ELEVATOR 03/TP

Vật liệu : inox sọc có vách ngăn để đựng được nhiều thực phẩm hơn