Đóng

Dư án

THANG TẢI THỰC PHẨM H. CỦ CHI

THANG TẢI THỰC PHẨM H. CỦ CHI

Thang máy được lắp tại : Trường mầm non Củ Chi 3

Tải trọng 200kg, 3 tầng

THANG TẢI THỰC PHẨM H. CỦ CHI

THANG TẢI THỰC PHẨM H. CỦ CHI

12/05/2020

Hotline 0908 587 016