MẪU HOA VĂN THANG MÁY-PL.12

Vật liệu : inox hoa văn trắng