THANG TẢI THỰC PHẨM PHOENIX ELEVATOR 01/TP

Mã sản phẩm : PHOENIX ELEVATOR 01/TP

Vật liệu : inox sọc, 3 vách ngăn