THANG TẢI THỰC PHẨM PHOENIX ELEVATOR 02/TP

Mã sản phẩm : PHOENIX ELEVATOR 02/TP

Vật liệu : inox sọc bản nhỏ 2 bên tăng tính thẩm, 3 vách ngăn đựng thức ăn dễ dàng