THANG TẢI THỰC PHẨM PHOENIX ELEVATOR TP04

Mã sản phẩm : Phoenix ELEVATOR TP04

Vật liệu : inox sọc có vách ngăn để đựng được nhiều thực phẩm hơn